Doğumda Homeopati Eğitimi

Homeopati dünyada 200 yılı aşkın zamandır kullanılan doğal , bütüncül ve yan etkisiz bir tedavi yöntemidir. Homeopati ile fiziksel ,duygusal ve ruhsal her tür hastalığı tedavi etmek mümkündür.

Yaşlılar , hamileler ve bebeklerde homeopatik remediler güvenle kullanılabilir. Homeopatik ilaçlar bir çok ülkede güvenli labaratuarlarda üretilmekte ve eczanelerde satılmaktadır.

Homeopati ‘ benzeri benzer ile tedavi etmek’ anlamına gelir. Bu yöntem insanı bir bütün olarak ele alır ve semptomlardan ziyade asıl olarak insanı tedavi etmeyi amaçlar.

Homeopatik ilaçlar, hayvan dokuları, bitki özleri mineraller, metaller gibi tamamen doğada bulunan maddelerden belirli oranlarda seyreltilerek elde edilmektedir.

Belli bir seyreltme noktasından sonra artık ilacın elde edildiği etken madde yok olur ve sadece onun enerjisi veya o maddenin ruhu olarak nitelendirebileceğimiz kısmı kalır.

Homeopati ister doğum olsun ister kronik başka bir hastalığın tedavisi olsun tamamen kişiye özgü semptomlara bakılarak kullanılacak bir tedavi yöntemidir.

Bu sebeple doğum sırasında bireyin nasıl tepkiler verdiği, semptomlarının tuhaflığı bizi doğru remediye götürecek ip uçlarıdır.

Bazı remediler ise kişisel özelliklere bakılmaksızın direkt olarak kullanılabilirler çünkü bu remediler, o semptomun kendisine özgü tüm modalitelerini kapsar.

Hamilelik şikayetlerinde ,Doğum sırasında, doğum sonrasında emzirme ve bebek bakımında bu tip remediler sıkça kullanılmaktadır.

*****Bu eğitim doğumla ilgili meslek guruplarını kapsamaktadır.Doktorar,ebeler,doğum hemşireleri,bebek hemşireleri için meslek içi geliştirme eğitimi olarak alınmalıdır.